ד"ר אברהם פיזנטי

בטון מזוין – עקרונות

מהדורה מעודכנת אונליין

שער

מבוא

פרק 1 - התכונות המכניות של הבטון והפלדה

פרק 2 - עקרונות התכן, עומסי וחוזקי תכן ומצבים גבוליים

פרק 3 - עקרונות החישוב

פרק 4 - חתכים בכפיפה טהורה

פרק 5 - חישוב חתך בפעולת כוח אקסצנטרי

פרק 6 - פרק פלסטי, תכן לפי שיטת הפרקים הפלסטיים

פרק 7 - רדיסטריבוציה של מומנטים

פרק 8 - החישוב הסטטי

פרק 9 - חישוב מקורב של אלמנטים קוויים

פרק 10 - הידבקות ועיגון מוטות ורשתות זיון מרותכות

פרק 11 - גזירה באלמנטים מבטון מזוין

פרק 12 - טבלות מתוחות בכיוון אחד

פרק 13 - קורות

פרק 14 - פיתול

פרק 15 - תקרת צלעות

פרק 16 - חדירה

פרק 17 - יסוד בודד שטוח

פרק 18 - אלמנטים לחוצים

פרק 19 - עמידה במצב גבולי של שרות

פרק 20 - חישוב שקיעות מתקדם ברכיבים קוויים מבטון מזוין ודרוך

פרק 21 - הצטמקות וזחילה

רשימת מראי מקום